Parochie

LEKKER IN JE VEL DAN KOM JE ER WEL


Lekker in je vel, dan kom je er wel!
Helaas zijn er teveel jongeren die er niét komen en niét lekker in hun vel zitten! Het aantal zelfdodingen onder jongeren is de laatste jaren bijna verdubbeld. Dat is schokkend en daarom zijn professionals vanuit het Limburgse jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs, gestart met pilots bij enkele middelbare scholen. Zij ontwikkelden een methodiek die mensen gevoeliger maakt voor het ‘zien en horen’ van elkaar en het stellen van vragen rond zin- en betekenisgeving. Als we weten waar de jongeren (of anderen) niet meer enthousiast van worden, kunnen we mogelijke gevoelens van eenzaamheid, depressie en suïcide tijdig(er) op het spoor komen.

Positieve Gezondheid gaat uit van heel het leven en de mogelijkheden daarbij. Zin- en betekenisgeving is daarin een belangrijk element. Oog hebben voor wie jij bent en waar je van droomt. Dat betekent ook oog hebben voor elkaar.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze inspirerende Kom op de soep bijeenkomst op 8 oktober 2019 in de blokhut, Posterholt. Om 18.00 kunt u tijdens een heerlijke herfstsoep met brood al kennismaken met uw tafelgenoten. Na de maaltijd vertellen medewerkers van het project Zin in Leven over hun werk met en voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Zij zullen ons praktische handvaten geven om beter ‘te zien en te horen’. Rond 20.00 uur sluiten we deze avond.

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten en er samen een inspirerende avond van te maken!
|Doorsturen