Algemeen

Dorpsgesprek over de toekomst van Vlodrop op 6 september

Door Gilsing lokale media

Vlodrop staat voor enkele belangrijke uitdagingen en het is belangrijk dat we als inwoners van Vlodrop de koers bepalen. Hoe gaan we om met onze dorpsaccommodaties? Hoe zorgen we voor levendige verenigingen en veel vrijwilligers? Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners betrokken worden en goed geïnformeerd zijn over alles wat in Vlodrop gebeurt. Tijdens het vorige dorpsgesprek in voorjaar 2017 hebben zo’n 100 inwoners van Vlodrop hierover ideeën uitgewisseld. De stuurgroep Toekomst Vlodrop en twee werkgroepen (Accommodatie en Communicatie) zijn aan de slag gegaan met concrete uitwerking.


De resultaten willen we weer met jullie bespreken. Het heeft langer geduurd dan gehoopt, maar er is veel gebeurd. Zo is de stichting Veer zeen Vlorp opgericht, die als doel heeft de leefbaarheid van Vlodrop te bevorderen. Er is overleg geweest met verenigingen en ondernemers, waarvan vele zich enthousiast hebben getoond om mee te doen. Er is een communicatieplan opgesteld en momenteel wordt een website gebouwd waarop alle informatie van en voor de verenigingen en inwoners van Vlodrop bij elkaar gebracht wordt. En de werkgroep Accommodatie heeft met hulp van een adviesbureau de voor- en nadelen en de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s voor de dorpsaccommodaties in kaart gebracht. Daarvoor hebben we ook gesproken met gemeente, school, Blokhut en gebruikers. De uitkomsten van de analyse willen we graag aan jullie voorleggen.


Maar de stuurgroep en de werkgroepen zijn niet degenen die bepalen welke kant we op moeten. Alle inwoners van Vlodrop worden uitgenodigd mee te denken en beslissen over hoe we invulling geven aan de toekomst van ons dorp. Dus kom op donderdag 6 september naar zaal Roerzicht en denk en doe mee! De zaal is geopend vanaf 19.00, het programma duurt van 19.30 tot ongeveer 21.30.
Ongeveer één week voor 6 september zullen we alvast wat meer informatie publiceren over de uitkomsten van de werkgroepen, ter voorbereiding op het dorpsgesprek. Wil je goed op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door een berichtje te sturen naar toekomstvlodrop@gmail.com.


Met vriendelijke groet,
Ralph Biermans Yvonne Spoor Eric Lahaye Etienne Mulders
Pascal Moers Pascal Ketelaars Paul Küppers

|Doorsturen

Agenda

<

>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Vacatures

Sjnabbeltjes


Ingezonden Jouw nieuws

Laatste reacties