Archeologische en historische fietsroute door de Roerstreek


De Roerstreek is een van de rijkste gebieden in Nederland waar archeologische vondsten zijn gedaan door amateur- en beroepsarcheologen. Vanaf de laatste ijstijden zijn er voorwerpen die mensen er hebben achtergelaten en sporen van hun verblijf ontdekt. Van rondtrekkende jager-verzamelaars maar ook van huizen en stallen bouwende eerste boerenbevolkingen in de Steentijd zijn voorwerpen gevonden. Maar ook uit de Brons- en IJzertijd, de Romeinse tijd, de vroege, volle en late Middeleeuwen hebben mensen hun sporen achtergelaten. De Roerstreek is kennelijk altijd een uitstekend leef- en woongebied geweest .
In het kader van de nationale archeologiedagen op 12 en 13 oktober heeft de Heemkundevereniging Roerstreek een fietsroute uitgezet die langs diverse archeologische en historische vindplaatsen voert. Van archeologische vindplaatsen en opgravingen is meestal in het terrein niets of nauwelijks meer iets zichtbaar maar tijdens de route zijn meerdere stopplaatsen waar iets verteld wordt over de vondsten en opgravingen uit die omgeving zijn gedaan.
De route begint om 13.00 uur bij het Roerstreekmuseum op het kerkplein in Sint Odiliënberg en eindigt ook aldaar om ca. 17.00 uur.
Vanaf 11 oktober is de route te downloaden vanaf de website.
Voor meer informatie zie: www.roerstreekmuseum.nl / www.nationalearcheologiedagen.nl
|Doorsturen