Algemeen

76. Oorlogsmonument Vlodrop op het Oude Kerkhof


3 maart j.l. werd door het “Comité Oorlogsmonument Vlodrop 2018” een monument voor de oorlogsslachtoffers van Vlodrop onthuld.

Op waardige wijze vond in de St. Martinuskerk en op het parochiekerkhof de onthullingsceremonie plaats. Met name de “Last Post”, door Nol van Riessen en Paul Verbers (fanfare Wilhelmina) en de 1 minuut stilte maakten diepe indruk op de aanwezigen.

Het monument gemaakt uit eerder gebruikte materialen, bestaat uit een bakstenen muur, twee zuiltjes, een liggend kruis en drie granieten teksttafels. De tafels verwijzen, soms met naam en toenaam, naar de gevallenen. De muur laat, door zijn formaat bakstenen, op het eerste oog iets onverwoestbaars, een oerkracht zien. Maar dan zie je de verwoesting, de vernietiging die een oorlog met zich mee brengt. Het monument verwijst dan ook naar de enorme materiële schade die in Vlodrop is aangericht. De schadekaart laat een in puin liggend Vlodrop zien.

Natuurlijk roept elke herinnering emoties op. Gevoelens van voorstanders en gevoelens van tegenstanders. Ook hier is het comité mee geconfronteerd evenals het dilemma wie wel en wie niet met naam genoemd moest/mocht worden.
Misschien was het grootste dilemma diegenen die vergeten zijn. Neen, geen personen van Vlodrop, geen evacuees maar mensen, dwangarbeiders, die hier het leven verloren hebben, ver weg van hun familie en geliefden. Gestorven en begraven zonder naam en plaats.

Over de noodzaak kreeg het comité te horen: Iedereen weet dat toch, waarom nu nog na zoveel jaren?
De Canon van Nederland (www.entoen.nu), bedoelt voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, laat echter een ander beeld zien. Deze geeft aan dat het zuiden van Nederland (beneden de grote rivieren ) in het najaar van 1944 bevrijd werd door geallieerde militairen.

Het is goed om stil te staan bij de betekenis van een oorlog en bij de woorden van het comité:
“Wanneer de namen zijn vergeten is er geen herinnering meer”.

email: historisch.roerdalen@ziggo.nl

|Doorsturen